Sách ngoại văn
620.1
Mister Mech Mentor :
DDC 620.1
Tác giả CN Wingate, Jim
Nhan đề Mister Mech Mentor : hydraulics and piping / by Jim Wingate.
Thông tin xuất bản Three Park Avenue, New York, 2005
Mô tả vật lý 160 p.
Thuật ngữ chủ đề Fluid dynamics
Thuật ngữ chủ đề Pipelines
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174852
00212
004F171EE5E-3FF1-4740-AF54-208F83F0B2D5
005202211240832
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20221124083221|zngavt
082 |a620.1
100 |aWingate, Jim
245 |aMister Mech Mentor : |bhydraulics and piping / |cby Jim Wingate.
260 |bThree Park Avenue, New York, |c2005
300 |a160 p.
650 |aFluid dynamics
650 |aPipelines
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/mistermechmentor_jamesawingate/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét