Sách ngoại văn
621
Electronic Design Automation for IC System Design, Verification, and Testing /
DDC 621
Nhan đề Electronic Design Automation for IC System Design, Verification, and Testing / Luciano Lavagno and others
Lần xuất bản 2nd Edition
Thông tin xuất bản CRC Press, 2018
Mô tả vật lý 652 p.
Thuật ngữ chủ đề Circuit Design
Thuật ngữ chủ đề Textbooks
Tác giả(bs) CN Lavagno, Luciano
Tác giả(bs) CN Markov, Igor L.
Tác giả(bs) CN Martin, Grant
Tác giả(bs) CN Scheffer, Louis K.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174851
00212
0040C3D0866-EF00-4774-B7AC-98156606BAC3
005202211240815
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20221124081458|zngavt
082 |a621
245 |aElectronic Design Automation for IC System Design, Verification, and Testing / |cLuciano Lavagno and others
250 |a2nd Edition
260 |bCRC Press, |c2018
300 |a652 p.
650 |aCircuit Design
650 |aTextbooks
700 |aLavagno, Luciano
700 |aMarkov, Igor L.
700 |aMartin, Grant
700|aScheffer, Louis K.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/electronicdesignautomatioforic_lucianolavagno/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét