Sách ngoại văn
621
Electromagnetic Field Theory /
DDC 621
Tác giả CN Ghosh, Shankar Prasad
Nhan đề Electromagnetic Field Theory / Shankar Prasad Ghosh, Lipika Datta
Thông tin xuất bản Copyright, 2012
Mô tả vật lý 743 p.
Thuật ngữ chủ đề Electromagnetic Fields
Thuật ngữ chủ đề Magnetostatics
Tác giả(bs) CN Datta, Lipika
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174849
00212
00494F90773-F0E4-44D6-AE0C-7EBE94FC3AF0
005202211231523
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20221123152314|zngavt
082 |a621
100 |aGhosh, Shankar Prasad
245 |aElectromagnetic Field Theory / |cShankar Prasad Ghosh, Lipika Datta
260 |bCopyright, |c2012
300 |a743 p.
650 |aElectromagnetic Fields
650 |aMagnetostatics
700 |aDatta, Lipika
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/electromagneticfieldtheory_shankarprasadghosh/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét