Sách ngoại văn
005
Operating Systems: Principles and Practice (Volume 1 of 4) /
DDC 005
Tác giả CN Anderson, Thomas
Nhan đề Operating Systems: Principles and Practice (Volume 1 of 4) / Thomas Anderson, Michael Dahlin
Thông tin xuất bản Recursive Books, 2015
Mô tả vật lý 233 p.
Thuật ngữ chủ đề Computer Operating Systems
Thuật ngữ chủ đề Computer Operating Systems Theory
Thuật ngữ chủ đề Computer Science
Tác giả(bs) CN Dahlin, Michael
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174848
00212
00474738EA2-54DE-4023-88A4-5DC523E860F4
005202211231510
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20221123150939|zngavt
082 |a005
100 |aAnderson, Thomas
245 |aOperating Systems: Principles and Practice (Volume 1 of 4) / |cThomas Anderson, Michael Dahlin
260 |bRecursive Books, |c2015
300 |a233 p.
650 |aComputer Operating Systems
650 |aComputer Operating Systems Theory
650 |aComputer Science
700 |aDahlin, Michael
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/operatingsystemsvolume1_thomasanderson/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét