Sách ngoại văn
621.381
Power Electronic Control in Electrical Systems /
DDC 621.381
Nhan đề Power Electronic Control in Electrical Systems / Enrique Acha and others
Lần xuất bản 1st Edition
Thông tin xuất bản Newnes, 2001
Mô tả vật lý 452 p.
Thuật ngữ chủ đề Harmonic studies of power compensating plant
Thuật ngữ chủ đề Power electronic equipment
Tác giả(bs) CN Acha, Enrique
Tác giả(bs) CN Agelidis, Vassilios
Tác giả(bs) CN Anaya, Olimpo
Tác giả(bs) CN Miller, TJE
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174772
00212
00440DF1E73-5D54-434B-BBEB-FDDFF6089613
005202211221600
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20221122160030|zngavt
082 |a621.381
245 |aPower Electronic Control in Electrical Systems / |cEnrique Acha and others
250 |a1st Edition
260 |bNewnes, |c2001
300 |a452 p.
650 |aHarmonic studies of power compensating plant
650 |aPower electronic equipment
700 |aAcha, Enrique
700 |aAgelidis, Vassilios
700 |aAnaya, Olimpo
700|aMiller, TJE
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/powerelectroniccontrol_enriqueacha/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét