Sách ngoại văn
005.8
Information Security :
DDC 005.8
Tác giả CN Stamp, Mark
Nhan đề Information Security : Principles and Practice / Mark Stamp
Lần xuất bản 2nd Edition
Thông tin xuất bản Wiley, 2011
Mô tả vật lý 608 p.
Thuật ngữ chủ đề Computer Security & Encryption
Thuật ngữ chủ đề Information Theory
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174770
00212
0049AF25C0B-57E0-41B7-8C35-EA06163BE0E9
005202211221537
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20221122153648|zngavt
082 |a005.8
100 |aStamp, Mark
245 |aInformation Security : |bPrinciples and Practice / |cMark Stamp
250 |a2nd Edition
260 |bWiley, |c2011
300 |a608 p.
650 |aComputer Security & Encryption
650 |aInformation Theory
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/informationsecurity_markstamp/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét