Sách ngoại văn
005
Systems Analysis and Design /
DDC 005
Tác giả CN Tilley, Scott
Nhan đề Systems Analysis and Design / Scott Tilley
Lần xuất bản 12th Edition
Thông tin xuất bản Cengage Learning, 2019
Mô tả vật lý 514 P.
Thuật ngữ chủ đề Cloud Computing
Thuật ngữ chủ đề Object-Oriented Design
Thuật ngữ chủ đề Management Information Systems
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174767
00212
00418053A87-D73F-4F7E-81AB-D140C06C8917
005202211221507
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20221122150721|bngavt|y20221122150700|zngavt
082 |a005
100 |aTilley, Scott
245 |aSystems Analysis and Design / |cScott Tilley
250 |a12th Edition
260 |bCengage Learning, |c2019
300 |a514 P.
650 |aCloud Computing
650 |aObject-Oriented Design
650 |aManagement Information Systems
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/systemsanalysisanddesign12ed_scotttilley/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét