Sách ngoại văn
621
Linear System Theory and Design :
DDC 621
Tác giả CN Chi-Tsong Chen
Nhan đề Linear System Theory and Design : (The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering) / Chi-Tsong Chen
Thông tin xuất bản Oxford University Press, 1998
Mô tả vật lý 176 P.
Thuật ngữ chủ đề Computer Software
Thuật ngữ chủ đề Computer Systems Analysis & Design
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174765
00212
004D59D439C-1B94-4143-B68A-45A4E7FB8486
005202211221442
008081223s1998 vm| vie
0091 0
039|y20221122144141|zngavt
082 |a621
100 |aChi-Tsong Chen
245 |aLinear System Theory and Design : |b(The Oxford Series in Electrical and Computer Engineering) / |cChi-Tsong Chen
260 |bOxford University Press, |c1998
300 |a176 P.
650 |aComputer Software
650 |aComputer Systems Analysis & Design
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/linearsystemtheoryanddesign_chitsongchen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét