Sách ngoại văn
621
Principles, Techniques, and Tools /
DDC 621
Tác giả CN Lam, Aho
Nhan đề Principles, Techniques, and Tools / Aho Lam, Sethi Ullman
Lần xuất bản Second Edition
Thông tin xuất bản Pearson Education Limited, 2014
Mô tả vật lý 947 p.
Thuật ngữ chủ đề Instruction-Level Parallelism
Thuật ngữ chủ đề Optimizing for Parallelism
Tác giả(bs) CN Ullman, Sethi
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174752
00212
004029796D0-739C-455F-B6BF-061E971C0985
005202211221015
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20221122101516|zngavt
082 |a621
100 |aLam, Aho
245 |aPrinciples, Techniques, and Tools / |cAho Lam, Sethi Ullman
250 |aSecond Edition
260 |bPearson Education Limited, |c2014
300 |a947 p.
650 |aInstruction-Level Parallelism
650 |aOptimizing for Parallelism
700 |aUllman, Sethi
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/compilersprinciplestechniques_aholam/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét