GT,Bài giảng ĐHNT
658
Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế /
DDC 658
Tác giả CN Nguyễn Thị Nga
Nhan đề Bài giảng quản trị kinh doanh quốc tế / Nguyễn Thị Nga
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2022
Thuật ngữ chủ đề Quản trị kinh doanh
Môn học Quản trị kinh doanh quốc tế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001174011
00214
0045D87D0AE-80A3-4AA3-BD90-1E2D66D25511
005202210211442
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20221021144235|btrangthuvien|c20221017151702|dngavt|y20221017151620|zngavt
082 |a658
100 |aNguyễn Thị Nga
245 |aBài giảng quản trị kinh doanh quốc tế / |cNguyễn Thị Nga
260|aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2022
650 |aQuản trị kinh doanh
690 |aQuản trị kinh doanh quốc tế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/bgquantrikinhdoanhquocte_nguyenthinga/biaqtkdqt_nguyenthingathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét