Sách ngoại văn
621
Introductory Electrical Engineering With Math Explained in Accessible Language /
DDC 621
Tác giả CN Urbano, Magno
Nhan đề Introductory Electrical Engineering With Math Explained in Accessible Language / Magno Urbano
Thông tin xuất bản Wiley, 2019
Mô tả vật lý 568 p.
Thuật ngữ chủ đề Circuit Design
Thuật ngữ chủ đề Engineering
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nas#a2200000ui#4500
001173597
00212
004A2109A93-8BD8-4058-A2CF-09683E641430
005202209231012
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220923101205|zngavt
082 |a621
100 |aUrbano, Magno
245 |aIntroductory Electrical Engineering With Math Explained in Accessible Language / |cMagno Urbano
260 |bWiley, |c2019
300 |a568 p.
650 |aCircuit Design
650 |aEngineering
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/introductoryelectricalengineering_ magnourbano/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét