Sách tiếng Việt
352.3
Vận động chính sách công ở Việt Nam hiện nay :
DDC 352.3
Tác giả CN Nguyễn Xuân Phong
Nhan đề Vận động chính sách công ở Việt Nam hiện nay : Đề tài cơ sở trọng điểm 2016 / Nguyễn Xuân Phong
Thông tin xuất bản Hà Nội : Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016
Mô tả vật lý 148 tr. ; 30 cm
Thuật ngữ chủ đề Chính sách công-Việt Nam
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173596
00211
00489FF0595-DB11-4DC1-9EE0-7CDB636E910E
005202209230930
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20220923093036|zluuyen
082 |a352.3
100 |aNguyễn Xuân Phong
245 |aVận động chính sách công ở Việt Nam hiện nay : |bĐề tài cơ sở trọng điểm 2016 / |cNguyễn Xuân Phong
260 |aHà Nội : |bHọc viện Báo chí và Tuyên truyền, |c2016
300 |a148 tr. ; |c30 cm
650 |aChính sách công|xViệt Nam
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/350_hanhchinhcong_khoahocquansu/vanhanhchinhsachcongovietnamhiennay_nguyenxuanphong/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét