Sách ngoại văn
005
Web Design: Introductory (Shelly Cashman) /
DDC 005
Tác giả CN Campbell, Jennifer T.
Nhan đề Web Design: Introductory (Shelly Cashman) / Jennifer T. Campbell
Thông tin xuất bản Cengage Learning, 2017
Mô tả vật lý 252 p.
Thuật ngữ chủ đề Cloud Computing
Thuật ngữ chủ đề Search Engine Optimization
Thuật ngữ chủ đề Web Design
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173588
00212
004C5D772E4-E701-421F-80B6-F563982F2EEE
005202209211615
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20220921161539|zngavt
082 |a005
100 |aCampbell, Jennifer T.
245 |aWeb Design: Introductory (Shelly Cashman) / |cJennifer T. Campbell
260 |bCengage Learning, |c2017
300 |a252 p.
650 |aCloud Computing
650 |aSearch Engine Optimization
650 |aWeb Design
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/webdesign6thedition_ jennifertcampbell/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét