Sách tiếng Việt
657.45
Hướng dẫn về kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao /
DDC 657.45
Tác giả CN Hà Thị Ngọc Hà
Nhan đề Hướng dẫn về kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao / Hà Thị Ngọc Hà, Trần Khánh Lâm và Ban chuyên môn VACPA
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2021
Mô tả vật lý 260 tr. ; 24 cm
Tùng thư(bỏ) Sách số hóa
Phụ chú Đầu trang tài liệu ghi: Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
Thuật ngữ chủ đề Kiểm toán
Tác giả(bs) CN Trần Khánh Lâm
Tác giả(bs) CN Ban chuyên môn VACPA
000 00000nam a2200000 4500
001173577
00211
0045098DC28-D7D3-4BA9-A1A1-BA428387AB16
005202209201537
008130110s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220920153727|zluuyen
082 |a657.45
100|aHà Thị Ngọc Hà
245 |aHướng dẫn về kiểm toán và dịch vụ đảm bảo nâng cao / |cHà Thị Ngọc Hà, Trần Khánh Lâm và Ban chuyên môn VACPA
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2021
300 |a260 tr. ; |c24 cm
440 |aSách số hóa
500 |aĐầu trang tài liệu ghi: Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA)
650 |aKiểm toán
700 |aTrần Khánh Lâm
700|aBan chuyên môn VACPA
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/huongdanvekiemtoanvadichvudambaonangcao_hathingocha/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét