Sách ngoại văn
621
Modern Digital Control Systems (Electrical and Computer Engineering) 2nd Edition /
DDC 621
Tác giả CN Jacquot, Raymond G.
Nhan đề Modern Digital Control Systems (Electrical and Computer Engineering) 2nd Edition / Raymond G. Jacquot
Thông tin xuất bản Routledge, 1994
Mô tả vật lý 433 p.
Thuật ngữ chủ đề Computer Hardware Control Systems
Thuật ngữ chủ đề Digital Design
Thuật ngữ chủ đề Microprocessor Design
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173575
00212
004D33E2A6F-8E93-4144-A7B0-9AEC02A60B3E
005202209201448
008081223s1994 vm| vie
0091 0
039|y20220920144854|zngavt
082 |a621
100 |aJacquot, Raymond G.
245 |aModern Digital Control Systems (Electrical and Computer Engineering) 2nd Edition / |cRaymond G. Jacquot
260 |bRoutledge, |c1994
300 |a433 p.
650 |aComputer Hardware Control Systems
650 |aDigital Design
650 |aMicroprocessor Design
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/moderndigitalcontrolsystems _raymondgjacquot/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét