Sách ngoại văn
005
Operating Systems: Principles and Practice Volume 3 /
DDC 005
Tác giả CN Anderson, Thomas
Nhan đề Operating Systems: Principles and Practice Volume 3 / by Thomas Anderson, Michael Dahlin
Thông tin xuất bản Recursive Books, 2015
Mô tả vật lý 162 P.
Thuật ngữ chủ đề Computer Science
Thuật ngữ chủ đề Operating Systems
Tác giả(bs) CN Dahlin, Michael
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173573
00212
0041199DE11-D57D-41FD-B2F4-0FE88BE91BD7
005202209200958
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20220920095855|zngavt
082 |a005
100 |aAnderson, Thomas
245 |aOperating Systems: Principles and Practice Volume 3 / |cby Thomas Anderson, Michael Dahlin
260 |bRecursive Books, |c2015
300 |a162 P.
650 |aComputer Science
650 |aOperating Systems
700 |aDahlin, Michael
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/operatingsystemsprinciples vl3_thomasanderson/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét