Sách tiếng Việt
658.8
Tiếp thị 5.0 : công nghệ vị nhân sinh /
DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Nhan đề Tiếp thị 5.0 : công nghệ vị nhân sinh / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; Nguyễn Khoa Hồng Thành dịch.
Thông tin xuất bản T.P. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2021
Mô tả vật lý 305 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ thông tin
Thuật ngữ chủ đề Tiếp thị.
Tác giả(bs) CN Kartajaya, Hermawan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khoa Hồng Thành dịch.
Tác giả(bs) CN Setiawan, Iwan
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173572
00211
0048DD0ADD3-DEDB-47D1-A594-994C67B94D2A
005202209200921
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220920092142|zngavt
082 |a658.8
100 |aKotler, Philip
245 |aTiếp thị 5.0 : công nghệ vị nhân sinh / |cPhilip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan ; Nguyễn Khoa Hồng Thành dịch.
260 |aT.P. Hồ Chí Minh : |bTrẻ, |c2021
300 |a305 tr.
650 |aCông nghệ thông tin
650 |aTiếp thị.
700 |aKartajaya, Hermawan
700 |aNguyễn Khoa Hồng Thành dịch.
700 |aSetiawan, Iwan
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/tiepthi5.0_ philipkotler/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét