Sách tiếng Việt
658.8
Tiếp thị 4.0 :
DDC 658.8
Tác giả CN Kotler, Philip
Nhan đề Tiếp thị 4.0 : Dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số / Philip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Nguyễn Khoa Hồng Thành, Dịch
Thông tin xuất bản Nhà xuất bản trẻ, 2017
Mô tả vật lý 29 tr.
Thuật ngữ chủ đề Marketing internet.
Thuật ngữ chủ đề Marketing
Tác giả(bs) CN Kartajaya, Hermawan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khoa Hồng Thành, Dịch
Tác giả(bs) CN Setiawan, Iwan
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173571
00211
00440878CA3-F1CF-4D07-9902-1113D254A1A9
005202209200907
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20220920090741|zngavt
082 |a658.8
100 |aKotler, Philip
245 |aTiếp thị 4.0 : |bDịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số / |cPhilip Kotler, Hermawan Kartajaya, Iwan Setiawan, Nguyễn Khoa Hồng Thành, Dịch
260 |bNhà xuất bản trẻ, |c2017
300 |a29 tr.
650 |aMarketing internet.
650 |aMarketing
700 |aKartajaya, Hermawan
700 |aNguyễn Khoa Hồng Thành, Dịch
700 |aSetiawan, Iwan
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/tiepthi4.0_philipkotler/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét