Sách ngoại văn
621
Manufacturing and Industrial Engineering :
DDC 621
Nhan đề Manufacturing and Industrial Engineering : Theoretical and Advanced Technologies / by Pankaj Agarwal and others
Thông tin xuất bản CRC Press, 2021
Mô tả vật lý 299 p.
Thuật ngữ chủ đề Bonding and Cladding
Tác giả(bs) CN Agarwal, Pankaj
Tác giả(bs) CN Bajpai, Lokesh
Tác giả(bs) CN Singh, Chandra Pal
Tác giả(bs) CN Gupta, Kapil
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173569
00212
0048CEE794E-6561-4C2B-A977-A48995F02597
005202209191524
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20220919152425|zngavt
082 |a621
245 |aManufacturing and Industrial Engineering : |bTheoretical and Advanced Technologies / |cby Pankaj Agarwal and others
260 |bCRC Press, |c2021
300 |a299 p.
650 |aBonding and Cladding
700 |aAgarwal, Pankaj
700 |aBajpai, Lokesh
700 |aSingh, Chandra Pal
700|aGupta, Kapil
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/manufacturingandindustrialengineering_pankajagarwal/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét