Sách ngoại văn
621
Principles of Transistor Circuits: Introduction to the Design of Amplifiers, Receivers and Digital Circuits /
DDC 621
Tác giả CN Amos, S. W.
Nhan đề Principles of Transistor Circuits: Introduction to the Design of Amplifiers, Receivers and Digital Circuits / S. W. Amos
Thông tin xuất bản Butterworth-Heinemann, 2013
Mô tả vật lý 408 P.
Thuật ngữ chủ đề Semiconductors and junction
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173568
00212
00472FE31F0-77F0-43D0-A882-69BAA6CBE889
005202209191505
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20220919150601|zngavt
082 |a621
100 |aAmos, S. W.
245 |aPrinciples of Transistor Circuits: Introduction to the Design of Amplifiers, Receivers and Digital Circuits / |cS. W. Amos
260 |bButterworth-Heinemann, |c2013
300 |a408 P.
650 |aSemiconductors and junction
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/principlesoftransistorcircuits_swamos/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét