Sách ngoại văn
621
Advances in Laboratory Testing and Modelling of Soils and Shales (ATMSS) /
DDC 621
Tác giả CN Ferrari, Alessio
Nhan đề Advances in Laboratory Testing and Modelling of Soils and Shales (ATMSS) / by Alessio Ferrari, Lyesse Laloui
Thông tin xuất bản Springer, 2017
Thuật ngữ chủ đề Advanced Meso-Scale
Tác giả(bs) CN Laloui, Lyesse
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173419
00212
0048F89109B-470C-4867-BC86-4710AB234AF3
005202207071747
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20220707174703|zngavt
082 |a621
100 |aFerrari, Alessio
245 |aAdvances in Laboratory Testing and Modelling of Soils and Shales (ATMSS) / |cby Alessio Ferrari, Lyesse Laloui
260 |bSpringer, |c2017
650 |aAdvanced Meso-Scale
700 |aLaloui, Lyesse
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/advancesinlaboratorytesting_alessioferrari/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét