Sách ngoại văn
621
Heat Recovery Steam Generator Technology 1st Edition, /
DDC 621
Tác giả CN Eriksen, Vernon L.
Nhan đề Heat Recovery Steam Generator Technology 1st Edition, / by Vernon L. Eriksen
Thông tin xuất bản Woodhead Publishing, 2017
Mô tả vật lý 408 P.
Thuật ngữ chủ đề Alternative & Renewable Energy
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173418
00212
00440F6D044-E58F-44D4-A30A-B99A2581EFA9
005202207071736
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20220707173648|zngavt
082 |a621
100 |aEriksen, Vernon L.
245 |aHeat Recovery Steam Generator Technology 1st Edition, / |cby Vernon L. Eriksen
260 |bWoodhead Publishing, |c2017
300 |a408 P.
650 |aAlternative & Renewable Energy
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/heatrecoverysteam_vernoleriksen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét