Sách ngoại văn
621
Signaling System #7, Fifth Edition /
DDC 621
Tác giả CN Russell, Travis
Nhan đề Signaling System #7, Fifth Edition / by Travis Russell
Thông tin xuất bản McGraw-Hill Professiona, 2006
Mô tả vật lý 722 p.
Thuật ngữ chủ đề Internet & Telecommunications
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173414
00212
0044F19039D-DD76-4653-AD52-423541AD0392
005202207071557
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20220707155723|zngavt
082 |a621
100 |aRussell, Travis
245 |aSignaling System #7, Fifth Edition / |cby Travis Russell
260 |bMcGraw-Hill Professiona, |c2006
300 |a722 p.
650 |aInternet & Telecommunications
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/signalingsystem_ travisrussell/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét