Sách ngoại văn
621.381
Low Voltage Wiring: Security/Fire Alarm Systems 1st Edition /
DDC
Tác giả CN Kennedy, Terry
Nhan đề Low Voltage Wiring: Security/Fire Alarm Systems 1st Edition / by Terry Kennedy, John Traister, John E. Traister
Thông tin xuất bản McGraw Hill, 2001
Mô tả vật lý 417 P.
Thuật ngữ chủ đề CompTIA Certification Guides
Tác giả(bs) CN Traister, John
Tác giả(bs) CN Traister, John E.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173413
00212
004300CEF2D-A0AA-4562-AF6D-C2E908C43931
005202207071549
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|y20220707154908|zngavt
082 |b621.381
100 |aKennedy, Terry
245 |aLow Voltage Wiring: Security/Fire Alarm Systems 1st Edition / |cby Terry Kennedy, John Traister, John E. Traister
260 |bMcGraw Hill, |c2001
300 |a417 P.
650 |aCompTIA Certification Guides
700 |aTraister, John
700 |aTraister, John E.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/lowvoltagewiring_terrykennedy/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét