Sách tiếng Việt
332.45 Đ 312 Tr
Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế /
DDC 332.45
Tác giả CN Đinh Xuân Trình
Nhan đề Thanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế / Đinh Xuân Trình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2012
Mô tả vật lý 507 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Thanh toán quốc tế
Môn học Thanh toán quốc tế
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023188-90
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000030996-1002, 3000032967-70
000 00000nam a2200000 4500
00117075
00211
0040594BE43-3510-474E-BA02-7B8313AC54ED
005201508250810
008130110s2012 vm| vie
0091 0
039|a20150825081000|bvinhpq|c20130923105516|dnguyenloi|y20050510|zhoannq
082 |a332.45|bĐ 312 Tr
100 |aĐinh Xuân Trình
245 |aThanh toán quốc tế trong ngoại thương và tài trợ thương mại quốc tế / |cĐinh Xuân Trình
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2012
300 |a507 tr. ; |c24 cm
650 |aThanh toán quốc tế
690|aThanh toán quốc tế
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023188-90
852|bKho mượn|j(11): 3000030996-1002, 3000032967-70
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/thanhtoanqtetrongngoaithuong_dinhxuantrinh/page_001thumbimage.jpg
890|a14|b17|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000032970 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 14
2 3000032969 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 13
3 3000032968 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 12
4 3000032967 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 11
5 3000031002 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 10
6 3000031001 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 9
7 3000031000 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 8
8 3000030999 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 7
9 3000030998 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 6
10 3000030997 Kho mượn 332.45 Đ 312 Tr Sách Tiếng Việt 5
  1  2 of 2 
Nhận xét