Sách tiếng Việt
631.585 L 250 T
Kỹ thuật nuôi trồng Rong biển /
DDC 631.585
Tác giả CN Lê Anh Tuấn
Nhan đề Kỹ thuật nuôi trồng Rong biển / Lê Anh Tuấn
Nhan đề khác Seaweed Culture
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 2004
Mô tả vật lý 159 tr. : Minh họa ; 27 cm
Phụ chú Giáo trình Trường Đại học Thủy Sản
Thuật ngữ chủ đề Rong biển - Kỹ thuật trồng
Môn học Kỹ thuật Nuôi trồng thủy sản
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000014764-6
Địa chỉ Kho mượn(16): 3000009268-82, 3000009824
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003881
000 00000nam a2200000 4500
00117040
00211
0048151B9B9-9578-4CEE-8E55-75B6693DF847
005201404101503
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20140410150146|bvanpth|c20130311143650|dvanpth|y20050427|zoanhntk
082 |a631.585|bL 250 T
100 |aLê Anh Tuấn
245 |aKỹ thuật nuôi trồng Rong biển / |cLê Anh Tuấn
246 |aSeaweed Culture
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c2004
300 |a159 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
500 |aGiáo trình Trường Đại học Thủy Sản
650 |aRong biển - Kỹ thuật trồng
690 |aKỹ thuật Nuôi trồng thủy sản
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000014764-6
852|bKho mượn|j(16): 3000009268-82, 3000009824
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003881
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/ky thuat nt rong bien_le anh tuan_001smallthumb.jpg
890|a20|b376|c1|d61
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000009824 Kho mượn 631.585 L 250 T Sách Tiếng Việt 20
2 2000003881 Kho tham khảo (SDH cũ) 631.585 L 250 T Sách Tiếng Việt 19
3 3000009282 Kho mượn 631.585 L 250 T Sách Tiếng Việt 18
4 3000009281 Kho mượn 631.585 L 250 T Sách Tiếng Việt 17
5 3000009280 Kho mượn 631.585 L 250 T Sách Tiếng Việt 16
6 3000009279 Kho mượn 631.585 L 250 T Sách Tiếng Việt 15
7 3000009277 Kho mượn 631.585 L 250 T Sách Tiếng Việt 13
8 3000009276 Kho mượn 631.585 L 250 T Sách Tiếng Việt 12
9 3000009275 Kho mượn 631.585 L 250 T Sách Tiếng Việt 11
10 3000009274 Kho mượn 631.585 L 250 T Sách Tiếng Việt 10 Hạn trả:23-01-2019
  1  2 of 2 
Nhận xét