Sách tiếng Việt
660.63 Ch 250
Chế biến rong biển /
DDC 660.63
Nhan đề Chế biến rong biển / Trần Thị Luyến và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nông Nghiệp, 2004
Mô tả vật lý 223 tr. : Ảnh màu ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Rong biển - Chế biến
Môn học Công nghệ các sản phẩm dùng trong công nghiệp và y dược thủy sản
Môn học Công nghệ chế biến rong biển
Môn học Thực hành tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản
Tác giả(bs) CN Ngô Đăng Nghĩa
Tác giả(bs) CN Đỗ Minh Phụng
Tác giả(bs) CN Trần Thị Luyến
Tác giả(bs) CN Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000014776-8
Địa chỉ Kho mượn(16): 3000009328-42, 3000010007
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003877
000 00000nam a2200000 4500
00117022
00211
004FAE26945-EFA8-4A3F-BFAB-7696FBE162F6
005201908270903
008130110s2004 vm| vie
0091 0
039|a20190827090336|btrangthuvien|c20130319164026|dvanpth|y20050427|zoanhntk
082 |a660.63|bCh 250
245 |aChế biến rong biển / |cTrần Thị Luyến và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bNông Nghiệp, |c2004
300 |a223 tr. : |bẢnh màu ; |c27 cm
650 |aRong biển - Chế biến
690 |aCông nghệ các sản phẩm dùng trong công nghiệp và y dược thủy sản
690|aCông nghệ chế biến rong biển
690|aThực hành tận dụng nguyên liệu còn lại trong chế biến thủy sản
700 |aNgô Đăng Nghĩa
700 |aĐỗ Minh Phụng
700 |aTrần Thị Luyến
700 |aNguyễn Anh Tuấn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000014776-8
852|bKho mượn|j(16): 3000009328-42, 3000010007
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003877
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/che bien rong bien_tran thi luyen_001smallthumb.jpg
890|a20|b1296|c1|d224
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000010007 Kho mượn 660.63 Ch 250 Sách Tiếng Việt 20 Mất CLD
2 2000003877 Kho tham khảo (SDH cũ) 660.63 Ch 250 Sách Tiếng Việt 19
3 3000009342 Kho mượn 660.63 Ch 250 Sách Tiếng Việt 18
4 3000009340 Kho mượn 660.63 Ch 250 Sách Tiếng Việt 16
5 3000009339 Kho mượn 660.63 Ch 250 Sách Tiếng Việt 15
6 3000009338 Kho mượn 660.63 Ch 250 Sách Tiếng Việt 14
7 3000009337 Kho mượn 660.63 Ch 250 Sách Tiếng Việt 13
8 3000009336 Kho mượn 660.63 Ch 250 Sách Tiếng Việt 12
9 3000009335 Kho mượn 660.63 Ch 250 Sách Tiếng Việt 11
10 3000009334 Kho mượn 660.63 Ch 250 Sách Tiếng Việt 10
  1  2 of 2 
Nhận xét