Bài báo tạp chí
Lobsters: ocean icons in changing times /
Tác giả CN Briones-Fourza´n, Patricia
Nhan đề Lobsters: ocean icons in changing times / Patricia Briones-Fourza´n and Enrique Lozano-A´lvarez
Mô tả vật lý P.145-150
Từ khóa tự do Biology
Từ khóa tự do Clawed lobsters
Từ khóa tự do Climate change
Tác giả(bs) CN Lozano-A´lvarez, Enrique
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001162975
00221
004E05B4147-125C-4E5C-897F-3A777B054C79
005202201210728
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220121072901|znguyenloi
100 |aBriones-Fourza´n, Patricia
245 |aLobsters: ocean icons in changing times / |cPatricia Briones-Fourza´n and Enrique Lozano-A´lvarez
300 |aP.145-150
653 |aBiology
653 |aClawed lobsters
653 |aClimate change
700 |aLozano-A´lvarez, Enrique
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét