Bài báo tạp chí
Are juvenile Caribbean spiny lobsters (Panulirus argus) becoming less social? /
Tác giả CN Childress, Michael J.
Nhan đề Are juvenile Caribbean spiny lobsters (Panulirus argus) becoming less social? / Michael J. Childress, Katherine A. Heldt, and Scott D. Miller
Mô tả vật lý P.122-128
Từ khóa tự do Behaviour
Từ khóa tự do Caribbean spiny lobster
Từ khóa tự do Disease
Tác giả(bs) CN Heldt, Katherine A.
Tác giả(bs) CN Miller, Scott D.
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001162973
00221
004A212E0DB-E02C-4FF0-BBC6-8DC2F3FD4842
005202201210724
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220121072437|znguyenloi
100 |aChildress, Michael J.
245 |aAre juvenile Caribbean spiny lobsters (Panulirus argus) becoming less social? / |cMichael J. Childress, Katherine A. Heldt, and Scott D. Miller
300 |aP.122-128
653 |aBehaviour
653 |aCaribbean spiny lobster
653 |aDisease
700 |aHeldt, Katherine A.
700 |aMiller, Scott D.
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét