Bài báo tạp chí
Using pop-up satellite archival tags to inform selectivity in fisheries stock assessment models: a case study for the blue shark in the South Atlantic Ocean /
Nhan đề Using pop-up satellite archival tags to inform selectivity in fisheries stock assessment models: a case study for the blue shark in the South Atlantic Ocean / Felipe Carvalho and others
Mô tả vật lý P.93-108
Từ khóa tự do Atlantic Ocean
Từ khóa tự do Blue shark
Từ khóa tự do PSATs
Tác giả(bs) CN Ahrens, Robert
Tác giả(bs) CN Bigelow, Keith
Tác giả(bs) CN Carvalho, Felipe
Tác giả(bs) CN Murie, Debra ,
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001162971
00221
00429A401C5-1F15-4E8A-9CB1-68DB85805E07
005202201210721
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220121072129|znguyenloi
245 |aUsing pop-up satellite archival tags to inform selectivity in fisheries stock assessment models: a case study for the blue shark in the South Atlantic Ocean / |cFelipe Carvalho and others
300 |aP.93-108
653 |aAtlantic Ocean
653 |aBlue shark
653 |aPSATs
700 |aAhrens, Robert
700 |aBigelow, Keith
700 |aCarvalho, Felipe
700 |aMurie, Debra ,
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét