Bài báo tạp chí
Effects of ghost fishing lobster traps in the Florida Keys /
Tác giả CN Butler, Casey B.
Nhan đề Effects of ghost fishing lobster traps in the Florida Keys / Casey B. Butler and Thomas R. Matthews
Mô tả vật lý P.73-86
Từ khóa tự do Bycatch
Từ khóa tự do Caribbean spiny lobster
Từ khóa tự do Ghost fishing
Tác giả(bs) CN Matthews, Thomas R.
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001162969
00221
0048FBF8823-1520-4ABB-B248-32954D9F9C70
005202201210715
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220121071511|znguyenloi
100 |aButler, Casey B.
245 |aEffects of ghost fishing lobster traps in the Florida Keys / |cCasey B. Butler and Thomas R. Matthews
300 |aP.73-86
653 |aBycatch
653 |aCaribbean spiny lobster
653 |aGhost fishing
700 |aMatthews, Thomas R.
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét