Sách tiếng Việt
551
Kỹ thuật địa môi trường /
DDC 551
Tác giả CN Nguyễn Uyên
Nhan đề Kỹ thuật địa môi trường / Nguyễn Uyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2004
Mô tả vật lý 372 tr.
Thuật ngữ chủ đề Địa môi trường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001161884
00211
0045B0016EE-12F6-4691-8D63-C81E85B7CC0F
005202112231758
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20211223175604|zngavt
082 |a551
100 |aNguyễn Uyên
245 |aKỹ thuật địa môi trường / |cNguyễn Uyên
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2004
300 |a372 tr.
650 |aĐịa môi trường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/550_khoahoctraidat/kythuatdiamoitruong_nguyenuyen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét