Bài báo tạp chí
Effect of different debittering processes on mineral and phytic acid content of lupin (Lupinus albus L.) seeds /
Tác giả CN Ertaş, Nilgün
Nhan đề Effect of different debittering processes on mineral and phytic acid content of lupin (Lupinus albus L.) seeds / Nilgün Ertaş & Nermin Bilgiçli
Mô tả vật lý From p.468-474
Tác giả(bs) CN Bilgiçli, Nermin
Nguồn trích Journal of food science and technology.- Số: 11 Tập: 51 Năm: 2014
000 00000nab#a2200000ui#4500
001161095
00221
0044672B692-CFEE-4A21-B594-ACBAE463BC1B
005202112081719
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20211208171934|zluuyen
100 |a Ertaş, Nilgün
245 |aEffect of different debittering processes on mineral and phytic acid content of lupin (Lupinus albus L.) seeds / |cNilgün Ertaş & Nermin Bilgiçli
300 |aFrom p.468-474
700 |aBilgiçli, Nermin
773 |tJournal of food science and technology.|d2014|v51|i11
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét