Sách ngoại văn
621.382
Digital Tools for Qualitative Research /
DDC 621.382
Nhan đề Digital Tools for Qualitative Research / by Trena M. Paulus, Jessica Nina Lester, Paul Dempster
Thông tin xuất bản SAGE Publications Ltd, 2013
Mô tả vật lý 296 p.
Thuật ngữ chủ đề Social Science Methodology
Thuật ngữ chủ đề Social Science Research
Thuật ngữ chủ đề Social Sciences Methodology
Tác giả(bs) CN Dempster, Paul
Tác giả(bs) CN Nina Lester, Jessica
Tác giả(bs) CN Paulus, Trena M.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001161092
00212
00481ABAEC0-946F-4529-9028-5BE0BAA5D67A
005202112081125
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20211208112356|zngavt
082 |a621.382
245 |aDigital Tools for Qualitative Research / |cby Trena M. Paulus, Jessica Nina Lester, Paul Dempster
260 |bSAGE Publications Ltd, |c2013
300 |a296 p.
650 |aSocial Science Methodology
650 |aSocial Science Research
650 |aSocial Sciences Methodology
700 |aDempster, Paul
700 |aNina Lester, Jessica
700 |aPaulus, Trena M.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/digitaltoolsforqualitativeresearch_trenampaulus/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét