Sách ngoại văn
153
The Art of Creative Thinking /
DDC 153
Tác giả CN Judkins, Rod
Nhan đề The Art of Creative Thinking / by Rod Judkins
Thông tin xuất bản Copyright ©Rod Judkins, 2015
Mô tả vật lý 288 p.
Thuật ngữ chủ đề Business Management
Thuật ngữ chủ đề Philosophy Aesthetics
Môn học Phương pháp sáng tạo kỹ thuật
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001161091
00212
004F3E39D8C-235B-44AF-BA2F-4BF3655282FA
005202112081055
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20211208105316|zngavt
082 |a153
100 |aJudkins, Rod
245 |aThe Art of Creative Thinking / |cby Rod Judkins
260 |bCopyright ©Rod Judkins, |c2015
300 |a288 p.
650 |aBusiness Management
650 |aPhilosophy Aesthetics
690 |aPhương pháp sáng tạo kỹ thuật
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/theartofcreativethinking_rodjudkins/0biathumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét