Sách tiếng Việt
671.3
Giáo trình kỹ thuật nguội cơ bản :
DDC 671.3
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật nguội cơ bản : Dùng cho các Trường Đào tạo chuyên nghiệp và Dạy nghề / Trần Văn Hiệu và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động Xã hội, 2010
Mô tả vật lý 153 tr.
Thuật ngữ chủ đề Kĩ thuật nguội
Tác giả(bs) CN Giáp Văn Nang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Thành
Tác giả(bs) CN Trần Văn Hiệu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trường Giang
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160821
00211
004F46B30B7-7A14-4373-8F5F-816BCA43FEDF
005202111260852
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|y20211126085040|zngavt
082 |a671.3
245 |aGiáo trình kỹ thuật nguội cơ bản : |bDùng cho các Trường Đào tạo chuyên nghiệp và Dạy nghề / |cTrần Văn Hiệu và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bLao động Xã hội, |c2010
300 |a153 tr.
650 |aKĩ thuật nguội
700 |aGiáp Văn Nang
700 |aNguyễn Văn Thành
700 |aTrần Văn Hiệu
700|aNguyễn Trường Giang
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/giaotrinhkythuatnguoicoban_tranvanhieu/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét