Sách tiếng Việt
621.3
Giáo trình bảo dưỡng và bảo trì thiết bị cơ khí /
DDC 621.3
Tác giả CN Nguyễn Công Cát
Nhan đề Giáo trình bảo dưỡng và bảo trì thiết bị cơ khí / Nguyễn Công Cát
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2005
Mô tả vật lý 114 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thiết bị cơ khí
Môn học Kỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160743
00211
004BA01AED5-0571-41F1-B788-81F6FE08854B
005202111241052
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20211124105027|zngavt
082 |a621.3
100 |aNguyễn Công Cát
245 |aGiáo trình bảo dưỡng và bảo trì thiết bị cơ khí / |cNguyễn Công Cát
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2005
300 |a114 tr.
650 |aThiết bị cơ khí
690 |aKỹ thuật bảo trì thiết bị cơ khí
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/gtbaoduongvabaotrithietbicokhi_nguyencongcat/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét