Sách tiếng Việt
363.7
Giáo trình cở sở kỹ thuật môi trường :
DDC 363.7
Tác giả CN Hoàng Đình Thu
Nhan đề Giáo trình cở sở kỹ thuật môi trường : Dùng trong các trường THCN / Hoàng Đình Thu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Nxb. Hà Nội, 2005
Mô tả vật lý 91 tr
Thuật ngữ chủ đề Đất - Nước tự nhiên
Thuật ngữ chủ đề Ô nhiễm môi trường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160742
00211
004E612A99D-2F14-45EC-A200-D8E01BB580F7
005202111241036
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20211124103514|zngavt
082 |a363.7
100 |aHoàng Đình Thu
245 |aGiáo trình cở sở kỹ thuật môi trường : |bDùng trong các trường THCN / |cHoàng Đình Thu
260 |aHà Nội : |bNxb. Hà Nội, |c2005
300 |a91 tr
650 |aĐất - Nước tự nhiên
650 |aÔ nhiễm môi trường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/gtcosokythuatmoitruong_hoangdinhthu/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét