Sách tiếng Việt
363
Báo cáo hiện trạng ô nhiễm dioxin trong môi trường Việt Nam /
DDC 363
Nhan đề Báo cáo hiện trạng ô nhiễm dioxin trong môi trường Việt Nam / Lê Kế Sơn và các giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2014
Mô tả vật lý 101 tr.
Thuật ngữ chủ đề Chất độc màu da cam
Thuật ngữ chủ đề Đioxin
Tác giả(bs) CN Lê Kế Sơn
Tác giả(bs) CN Nghiêm Xuân Trường
Tác giả(bs) CN Từ Bình Minh
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Ngọc Mai
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160720
00211
0045B265BFB-1CE2-4AF2-9B10-40A7C5D08FD3
005202111240857
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20211124085603|zngavt
082 |a363
245 |aBáo cáo hiện trạng ô nhiễm dioxin trong môi trường Việt Nam / |cLê Kế Sơn và các giả khác
260 |aHà Nội, |c2014
300 |a101 tr.
650 |aChất độc màu da cam
650 |aĐioxin
700 |aLê Kế Sơn
700 |aNghiêm Xuân Trường
700 |aTừ Bình Minh
700|aPhạm Thị Ngọc Mai
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/baocaohientrangonhiemdioxin_lekeson/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét