Sách tiếng Việt
333.72
Giáo trình khoa học môi trường :
DDC 333.72
Tác giả CN Nguyễn Khoa Lân
Nhan đề Giáo trình khoa học môi trường : Sách dùng cho hệ đào tạo từ xa / Nguyễn Khoa Lân
Thông tin xuất bản Huế, 2007
Mô tả vật lý 153 tr.
Thuật ngữ chủ đề Bảo vệ môi trường
Thuật ngữ chủ đề Ô nhiễm môi trường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160714
00211
00436379C22-8ADB-4CBA-A939-ECFA828360DD
005202111240834
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|y20211124083227|zngavt
082 |a333.72
100 |aNguyễn Khoa Lân
245 |aGiáo trình khoa học môi trường : |bSách dùng cho hệ đào tạo từ xa / |cNguyễn Khoa Lân
260 |aHuế, |c2007
300 |a153 tr.
650 |aBảo vệ môi trường
650 |aÔ nhiễm môi trường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/giaotrinhkhoahocmoitruong_nguyenkhoaluan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét