Sách tiếng Việt
547 S 400 A
Cơ sở hóa học hữu cơ của thuốc hóa dược /
DDC 547
Tác giả CN Soldatenkov, A. T.
Nhan đề Cơ sở hóa học hữu cơ của thuốc hóa dược / A. T. Soldatenkov, N. M. Kolyadina, I. V. Shendrik; Lê Tuấn Anh dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Mô tả vật lý 190 tr. : minh họa ; 27 cm
Phụ chú Sách biếu. Dịch từ nguyên bản tiếng Nga, in lần 3.
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ-Ứng dụng
Thuật ngữ chủ đề Thuốc hóa dược
Môn học Hóa học hữu cơ
Tác giả(bs) CN Kolyadina, N. M.
Tác giả(bs) CN Shendrik, I. V.
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000029257-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160447
00211
004B307C2EA-FEB4-42F9-BA09-B82BD2EE725D
005202111191018
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |a9786046202950
039|y20211119101824|zvanpth
082 |a547|bS 400 A
100 |aSoldatenkov, A. T.
245 |aCơ sở hóa học hữu cơ của thuốc hóa dược / |cA. T. Soldatenkov, N. M. Kolyadina, I. V. Shendrik; Lê Tuấn Anh dịch
260 |aHà Nội : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2010
300 |a190 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
500 |aSách biếu. Dịch từ nguyên bản tiếng Nga, in lần 3.
650 |aHóa học hữu cơ|xỨng dụng
650 |aThuốc hóa dược
690 |aHóa học hữu cơ
700 |aKolyadina, N. M.
700 |aShendrik, I. V.
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000029257-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/anhbia/cosohoahochuucohoaduoc_soldatenkovthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000029259 Kho đọc Sinh viên 547 S 400 A Sách Tiếng Việt 3 Đang biên mục
2 1000029258 Kho đọc Sinh viên 547 S 400 A Sách Tiếng Việt 2 Đang biên mục
3 1000029257 Kho đọc Sinh viên 547 S 400 A Sách Tiếng Việt 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét