Sách tiếng Việt
547 C 460
Cơ sở hóa học hữu cơ của hương liệu /
DDC 547
Nhan đề Cơ sở hóa học hữu cơ của hương liệu / A. T. Soldatenkov, N. M. Kolyadina, Le Tuan Anh và những người khác; Phan Trọng Đức, Lê Tuấn Anh dịch
Nhan đề khác Base organic of odour compounds for applied aesthetics and aromatherapy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tri Thức, 2011
Mô tả vật lý 277 tr. : minh họa ; 24 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Hóa học hữu cơ-Ứng dụng
Thuật ngữ chủ đề Hương liệu
Môn học Hóa học hữu cơ
Tác giả(bs) CN Lê Tuấn Anh
Tác giả(bs) CN Soldatenkov, A. T.
Tác giả(bs) CN Kolyadina, N. M.
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000029266-8
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000039091-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160446
00211
004E3613DE6-CE38-40BC-9DE3-289AA99102FE
005202111191011
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9786049082962
039|y20211119101111|zvanpth
082 |a547|bC 460
245 |aCơ sở hóa học hữu cơ của hương liệu / |cA. T. Soldatenkov, N. M. Kolyadina, Le Tuan Anh và những người khác; Phan Trọng Đức, Lê Tuấn Anh dịch
246 |aBase organic of odour compounds for applied aesthetics and aromatherapy
260 |aHà Nội : |bTri Thức, |c2011
300 |a277 tr. : |bminh họa ; |c24 cm
500 |aSách biếu
650 |aHóa học hữu cơ|xỨng dụng
650 |aHương liệu
690 |aHóa học hữu cơ
700 |aLê Tuấn Anh
700 |aSoldatenkov, A. T.
700 |aKolyadina, N. M.
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000029266-8
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000039091-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/anhbia/cosohoahochuucohuonglieu_soldatenkovthumbimage.jpg
890|a5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000039092 Kho mượn 547 C 460 Sách Tiếng Việt 5 Đang biên mục
2 3000039091 Kho mượn 547 C 460 Sách Tiếng Việt 4 Đang biên mục
3 1000029268 Kho đọc Sinh viên 547 C 460 Sách Tiếng Việt 3 Đang biên mục
4 1000029267 Kho đọc Sinh viên 547 C 460 Sách Tiếng Việt 2 Đang biên mục
5 1000029266 Kho đọc Sinh viên 547 C 460 Sách Tiếng Việt 1 Đang biên mục
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét