Sách tiếng Việt
628
Giáo trình kỹ thuật môi trường /
DDC 628
Tác giả CN Trần Kim Cương
Nhan đề Giáo trình kỹ thuật môi trường / Trần Kim Cương
Thông tin xuất bản Đà Lạt, 2005
Mô tả vật lý 94 tr.
Thuật ngữ chủ đề Môi trường - Nghiên cứu
Môn học Quản lý môi trường
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160429
00211
00486AEF3DB-8C18-420B-838C-939DF2537A21
005202111181620
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|y20211118161901|zngavt
082 |a628
100 |aTrần Kim Cương
245 |aGiáo trình kỹ thuật môi trường / |cTrần Kim Cương
260 |aĐà Lạt, |c2005
300 |a94 tr.
650 |aMôi trường - Nghiên cứu
690 |aQuản lý môi trường
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/gtkythuatmoitruong_trankimcuong/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét