Sách tiếng Việt
628
Công nghệ xử lý tiếng ồn, độ rung /
DDC 628
Tác giả CN Nguyễn Chí Hiếu
Nhan đề Công nghệ xử lý tiếng ồn, độ rung / Nguyễn Chí Hiếu
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh, 2009
Mô tả vật lý 152 tr.
Thuật ngữ chủ đề Xử lý tiếng ồn
Môn học Kỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160392
00211
004B4028317-7D00-4F9F-AF48-65274AC9E0BC
005202111180922
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20211118092119|bngavt|y20211118091015|zngavt
082 |a628
100 |aNguyễn Chí Hiếu
245 |aCông nghệ xử lý tiếng ồn, độ rung / |cNguyễn Chí Hiếu
260 |aTp. Hồ Chí Minh, |c2009
300 |a152 tr.
650 |aXử lý tiếng ồn
690 |aKỹ thuật xử lý khí thải và tiếng ồn
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/congnghexulytiengon_nguyenchihieu/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét