Sách tiếng Việt
628.4
Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện /
DDC 628.4
Tác giả CN Nguyễn Xuân Nguyên
Nhan đề Công nghệ xử lý nước thải bệnh viện / Nguyễn Xuân Nguyên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 200 tr.
Thuật ngữ chủ đề Nước thải - Bệnh viện
Môn học Kỹ thuật xử lý nước thải
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160391
00211
0047B6565F5-800E-4123-953E-BD7C75A7E24E
005202111180813
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20211118081213|zngavt
082 |a628.4
100 |aNguyễn Xuân Nguyên
245 |aCông nghệ xử lý nước thải bệnh viện / |cNguyễn Xuân Nguyên
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2004
300 |a200 tr.
650 |aNước thải - Bệnh viện
690 |aKỹ thuật xử lý nước thải
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/congnghexulynuocthaibenhvien_nguyenxuannguyen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét