Sách ngoại văn
658.827
Destination Branding, Second Edition: Creating the unique destination proposition /
DDC 658.827
Nhan đề Destination Branding, Second Edition: Creating the unique destination proposition / Nigel Morgan, Annette Pritchard, Roger Pride
Lần xuất bản 2nd Edition
Thông tin xuất bản Butterworth-Heinemann, 2004
Mô tả vật lý 335 p.
Thuật ngữ chủ đề Hospitality, Travel & Tourism
Môn học Quản trị thương hiệu
Tác giả(bs) CN Pride, Roger
Tác giả(bs) CN Morgan, Nigel
Tác giả(bs) CN Pritchard, Annette
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160390
00212
0044B52D834-8F4C-4D36-A331-4571F075C0B8
005202111171718
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|a20211117171654|bngavt|y20211117171229|zngavt
082 |a658.827
245 |aDestination Branding, Second Edition: Creating the unique destination proposition / |cNigel Morgan, Annette Pritchard, Roger Pride
250 |a2nd Edition
260 |bButterworth-Heinemann, |c2004
300 |a335 p.
650 |aHospitality, Travel & Tourism
690 |aQuản trị thương hiệu
700 |aPride, Roger
700 |aMorgan, Nigel
700 |aPritchard, Annette
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/destinationbranding_nigelmorgan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét