Sách ngoại văn
658.8
Marketing and Managing Tourism Destinations /
DDC 658.8
Tác giả CN Morrison, Alastair
Nhan đề Marketing and Managing Tourism Destinations / by Alastair Morrison
Lần xuất bản 1st edition
Thông tin xuất bản Routledge, 2013
Mô tả vật lý 633 p.
Thuật ngữ chủ đề Business Marketing
Thuật ngữ chủ đề Business Travel Reference
Thuật ngữ chủ đề Earth Sciences
Môn học Marketing căn bản
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160389
00212
004837361E9-61A6-4DA8-B912-C5D12AAFE5BE
005202111171700
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20211117165906|zngavt
082 |a658.8
100 |aMorrison, Alastair
245 |aMarketing and Managing Tourism Destinations / |cby Alastair Morrison
250 |a1st edition
260 |bRoutledge, |c2013
300 |a633 p.
650 |aBusiness Marketing
650 |aBusiness Travel Reference
650 |aEarth Sciences
690 |aMarketing căn bản
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/marketingandmanagingtourism_alastairmorrison/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét