Sách ngoại văn
630
Sustainable Food and Agriculture :
DDC 630
Tác giả CN Campanhola, Clayton
Nhan đề Sustainable Food and Agriculture : An Integrated Approach / by Clayton Campanhola and Shivaji Pandey
Lần xuất bản 1st Edition,
Thông tin xuất bản Academic Press, November 30, 2018
Mô tả vật lý 611 p.
Thuật ngữ chủ đề Agricultural Science (Books)
Thuật ngữ chủ đề Agricultural Science
Thuật ngữ chủ đề Environmental
Tác giả(bs) CN Pandey, Shivaji
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158816
00212
004840A38D5-7712-47E2-B81C-8B24A2E0D37A
005202110141010
008081223sNove vm| vie
0091 0
039|y20211014100855|zngavt
082 |a630
100 |aCampanhola, Clayton
245 |aSustainable Food and Agriculture : |bAn Integrated Approach / |cby Clayton Campanhola and Shivaji Pandey
250 |a1st Edition,
260 |bAcademic Press, |cNovember 30, 2018
300 |a611 p.
650 |aAgricultural Science (Books)
650 |aAgricultural Science
650 |aEnvironmental
700 |aPandey, Shivaji
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/sustainablefoodandagriculture_claytoncampanhola/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét