Sách tiếng Việt
Bốn thoả ước :
Tác giả CN Ruiz, Don Miguel
Nhan đề Bốn thoả ước : Chỉ dẫn thiết thực để đạt đến tự do cá nhân / Don Miguel Ruiz; Nguyễn Trung Kỳ - dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2020
Mô tả vật lý 58 tr.
Thuật ngữ chủ đề Tôn giáo
Thuật ngữ chủ đề Triết lý cuộc sống
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Kỳ - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158701
00211
004099E8FC8-54AE-4EA2-A216-267D3418014A
005202110131007
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20211013100548|zngavt
100 |aRuiz, Don Miguel
245 |aBốn thoả ước : |bChỉ dẫn thiết thực để đạt đến tự do cá nhân / |cDon Miguel Ruiz; Nguyễn Trung Kỳ - dịch
260 |aHà Nội : |bHội Nhà văn ; Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, |c2020
300 |a58 tr.
650 |aTôn giáo
650 |aTriết lý cuộc sống
700 |aNguyễn Trung Kỳ - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/200_tongiao/290_cactongiaokhac/bonthoauoc_donmiguelruiz/0page_01thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét