Sách tiếng Việt
332.6
Thị trường chứng khoán/ Nguyễn Thanh Tuyền và các tác giả khác
DDC 332.6
Nhan đề Thị trường chứng khoán/ Nguyễn Thanh Tuyền và các tác giả khác
Nhan đề khác Securities market
Lần xuất bản Tái bản có bổ sung sữa đổi
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2005
Mô tả vật lý 309 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thị trường chứng khoán
Môn học Thị trường chứng khoán
Tác giả(bs) CN Bùi Kim Yến
Tác giả(bs) CN Thân Thị Thu Thủy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đăng Đờn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thanh Tuyền
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Minh Hằng
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158687
00211
004A18EBC43-8A19-4F42-BE28-07852EAD103B
005202110130942
008081223s2005 vm| vie
0091 0
039|a20211013094130|bngavt|y20211013094040|zngavt
082 |a332.6
245 |aThị trường chứng khoán/ Nguyễn Thanh Tuyền và các tác giả khác
246|aSecurities market
250 |aTái bản có bổ sung sữa đổi
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2005
300 |a309 tr.
650 |aThị trường chứng khoán
690 |aThị trường chứng khoán
700 |aBùi Kim Yến
700 |aThân Thị Thu Thủy
700 |aNguyễn Đăng Đờn
700|aNguyễn Thanh Tuyền
700|aVũ Thị Minh Hằng
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/thitruongchungkhoan_nguyenthanhtuyen/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét